[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Železárny Třinec

Železárny v Třinci fungují stále naplno narozdíl od Vítkovic a NHKG v Ostravě. Naplno také fungují i přídavné provozy jako je koksovna a úpravna železné rudy a vápence. Tyto provozy potřebují poměrně značné množství kolejových vozidel pro přepravu koksovatelného uhlí, železné rudy a vápence. Dále je potřeba speciálních hutních kolejových vozidel jako jsou pánve pro přepravu strusky a cisterny pro přepravu surového železa (Veroniky) a pro přepravu žhavého koksu z místní koksovny. Pro posun na hutních vlečkach jsou využívány lokomotivy T419.0 a T448.0 od ČKD Praha se specálními úpravami proti žhavému železu a strusce. Úpravy proti žhavým materiálům mají také brzdařská stanoviště na speciálních hutních vagonech (Veroniky a pánve na strusku). Vlečka do Třineckých železázen začíná na obou zhlavích Třineckého nádraží a první úsek vlečky vede do vápenného hospodářství a odvratně do koksovny železáren. K vysokým pecím železáren pak vedou koleje vlečky odvratně z kolejí vápenných skladů a koksovny. Obrázky vleček Třineckých železáren poskytli příznivci zahradních železnic. Rudné hospodářství železáren je pak obsluhováno úvraťovou vlečkou z druhého zhlaví Třineckého nádraží. Výhybky vlečky v železárnách jsou v některých úsecích obsluhovány ručně. Modernizace provozu se nevyhnula do jisté míry ani zde. Dálkově ovládaná lokomotiva a strojvedoucí venku si sám přehazuje výhybky a rozpojuje a spojuje vagony. Tato modernizace, ale není u všech vozidel železáren.


Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec
Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec Vlečka Železárny Třinec

Třinecké železárny Zubačky