[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Zbrojovka Brno + traťová služba ČSD

V dnešní době je vlečka do bývalé firmy Zbrojovka Brno zarostlá a neudržovaná. Nezasvěcení by řekli, že je tak akorát před zrušením. Podle územního plánu se tak asi částečně stane, protože areál Zbrojovky Brno je určen k prodeji a k další výstavbě domů. Takže bývalá vlečka zůstane asi zachována jen pro areál bývalé traťové služby. Zbytek kolejí této železniční vlečky vedoucí do areálu bývalé Zbrojovky bude asi vytrhán a zrušen. Zdejší obrázky této železniční vlečky do areálu bývalé Brněnské Zbrojovky lze tak chápat už jako historické. Co do nivelety je tako vlečka v mírném klesání od připojovací výhybky k železniční síti ČD ve stanici Brno-Židenice a zároveň představuje bývalou železnici vedoucí z Brna do České Třebové. Další část této vlečky vedla do areálu traťové služby ČSD. Dnes areál bývalé traťové služby slouží několika firmám, z nichž některé nemají ani se železnicí nic společného. Některé firmy, nacházející se v areálu bývalé traťové služby pro dnešní ČD pracují jako dodavatelé.


Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka
Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka Vlečka Zbrojovka

Feldbahn model Zaniklé železnice