[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Rájec-Jestřebí - Keramické závody

Ve stanici Rájec-Jestřebí se nachází také několik menších vleček z nichž jedna obsluhuje Jihomoravské keramické závody. Vlečka v dnešní době není keramickými závody pravidelně využívána. Nicméně koleje vlečky i manipulační koleje v areálu továrny jsou stále funkční a je možno je kdykoliv využít pro přepravu produktů příslušného vlečkaře. Tato vlečka je situována v mírném sklonu směrem k areálu továrny. Obsluhu vlečky dříve zajišťovala také blanenská loko. T669.0. Dnes není tato vlečka obsluhována a má trvalou kolejovou uzávěru.


Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí
Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí

Modelová železnice