[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Rájec-Jestřebí - sklady dřeva

Ve stanici Rájec-Jestřebí se nachází několik železničních vleček pro obsluhu místních průmyslových provozů. Největší vlečka obsluhovala Jihomoravské dřevařské závody, které ji postupem času přestaly využívat a příslušná vlečka se redukovala jen pro přepravu palivového dříví a do areálu bývalých Jihomoravských dřevařských závodů zasahují jen neježděné koleje vlečky. Zbytek vlečky je používán pro nakládku palivového dříví. Tato vlečka je situována ve vodorovné niveletě a je souběžná spolu se stanicí ČD-ČSD v Rájci-Jestřebí. Obsluhu vlečky dříve zajišťovala blanenská záloha T669.0. Dnes je obsluha vlečky zajišťována hnacím vozidlem manipulačního vlaku.


Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí
Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí Vlečka Rájec-Jestřebí