[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Blažovice - Mokrá - Cementárna

Ve stanici Blažovice odbočuje Vlárská trať do Vlárského průsmyku a druhá odbočka vede do Vyškova. Krom odboček dvou hlavních tratí zde také ústí vlečka do cementárny v obci Mokrá, která je v normálním provozu na rozdíl od vlečky z Drásova do Čebína (také cementárna). Na prvních snímcích je vidět lokomotivní záloha - obsluha vlečky a za ní předávací kolejiště pro soupravy naložené cementem, vápnem nebo štěrkovou drtí. Vlečka je po spádu zajištěna odvratnou kolejí proti vjezdu vlečkové soupravy do stanice Blažovice. Vjezd do stanice Blažovice je zabezpečen tříznakým vjezdovým návěstidlem včetně předzvěsti na širé trati vlečky. Traťová rychlost na vlečce je 30 km/h. Před Blažovicemi překonává trať vlečky obě hlavní železniční tratě (Vláru i trať do Vyškova) betonovým nosníkovým mostem v mírném oblouku. Vlečka dále vede mírně zvlněným terénem z Blažovic přez Sivice do cementárny v obci Mokrá.
Vlečka do cementárny byla v minulosti obsluhována motorovou lokomotivou T669.0. Dnes je tato vlečka obsluhována novou verzí vlečkové motorové lokomotivy T448.0 bez předního představku pro lepší výhled strojvedoucího na trať.
V cementárně má pak vlečka velké seřaďovací nádraží s dílnami pro opravy vozů na přepravu vápna a cementu. Jde ale o opravy zejména na vozových skříních a nástavbách. Pro vnitropodnikový posun souprav zde slouží další hnací vozidla jako T212.0, T466.2 a relativně nová řada T236.0 (LEGO). Za seřaďovacím nádražím se nachází nádraží nakládky vagonů s jednotlivými zásobníky na vápno a cement. Obě nádraží respektive provoz na nich je řízen centrálně z jednoho místa.


Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá
Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá
Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá Vlečka Blažovice-Mokrá