[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Prefa Kuřim

V železniční stanici Kuřim odbočuje na tišnovském zhlaví vlečka s odvratnou kolejí do betonárky Prefa Kuřim. Vlečka je již částečně zarostlá náletovými dřevinami a zrejmě se bude rušit, protože část jejího úseku je již vytrhána jak je zobrazeno na obrázcích. Na železniční vlečce se přepravovaly betonářské výrobky - trubky, tvárnice, překlady a také skořepiny garáží, kterými je Prefa poměrně známa. Do areálu Prefy jsou instalovány dvoje vrata - to proto, že Prefa zaměstnávala vězně z Kuřimské věznice při výrobě betonových stavebních panelů. Vjezd do Kuřimského nádraží je kryt tříznakým návěstidlem AŽD s předzvěstí. Kolejiště vlečky (také vytrháno) v areálu Prefy Kuřim bylo také kryto tříznakým návěstidlem vz. 1965 s předzvěstí. Brána vjezdu je vybavena o hlídkovou strážní věž pro hlídání potenciálního útěku delikventů.
Vlečku do Kuřimské Prefy obsluhovala motorová lokomotiva T444.1 a později i T466.2. Zrušení této vlečky je zřejmě aktuální a je to určitě škoda - převoz betonářského zboží Prefy se tak přesune na silnice.


Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim
Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim Vlečka Prefa Kuřim