[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka cementárna Maloměřice Brno

Vlečka v Brně-Maloměřicích obsluhovala cementárnu a teplárnu. Dnes tato vlečka obsluhuje jen teplárnu. Provoz cementárny byl zrušen a tak dnes vlečka slouží jen pro provoz teplárny. Vlečka je připojena k železniční síti na severním zhlaví seřaďovacího nádraží Brno-Maloměřice přez odvratnou kolej. Obsluhu této vlečky zajišťuje posun ze stanice Brno-Maloměřice. Vlečka je co do sklonových poměrů postavena ve vodorovné niveletě. Tato vlečka je poměrně málo pojížděná a spíš nevyužívaná z důvodu zrušení cementárny, kdy po vlečce jezdily vozy se surovinou pro výrobu cementu do cementárny a vozy s vyrobeným cementem ven.


Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice
Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice Vlečka Maloměřice

Feldbahn-Diana Zaniklé železnice