[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečky v Bechyni

Vlečka v Bechyni vychází z vjezdového zhlaví stanice Bechyně dvěma kolejemi, které se krátce za obloukem spojují výhybkou. Vlečka má délku cca. 0,5-0,8 km a není příliš využívána. Za bránou vlečkového areálu jsou vidět dvě výhybky zarůstající náletovými dřevinami. Vlečka sloužila pro přepravu stavební keramiky ze závodu do stavebních skladů. Se změnou potřeb stavebnictví ztrácela vlečka na významu a dnes pomalu zarůstá náletovými dřevinami. V současné době spadá do majetku firmy Laufen s.r.o.
Dopravní obsluhu této vlečky zajišťovalo hnací vozidlo majetku vlečkaře, neboť tato vlečka není zatrolejována. Zřejmě jde o lokomotivu T211.0.
Druhá vlečka v Bechyni (spodní řada obrázků) vedoucí do bývalého nádraží stanice Bechyně (na levém břehu Lužnice) sloužila jako sklad dříví a je dnes také nevyužívána. Jako doklad slouží fakt, že areál je zarostlý vysokým býlím. Obsluhu této vlečky do skladu dříví měla vždy na starost vlaková elektrická lokomotiva železnice Tábor-Bechyně (E426.0 nebo E422.0).


Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně
Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně
Vlečka Bechyně Vlečka Bechyně

Feldbahn-Diana