[ Webhosting profitux.cz ]
Vlečky

Železniční vlečky

Vlečka Adast Adamov

Firma Adast Adamov vyrávěla měřící a počítací techniku - výdejní benzinové stojany, vodoměry a jiná průtoková měřidla. Dále se zde vyráběly tiskařské stroje pro plygrafii. V Adastu bylo zde také oddělení pro tajnou armádní výrobu. Firma Adast n.p. se také krátkodobě zabývala výrobou náramkových hodinek.
Po plyšové revoluci 1989 se firma Adast a.s. potácela na pokraji bankrotu, který nakonec přišel a firma je od roku 2009 v likvidaci.
Adast obsluhovala také železniční vlečka, která vycházela z Adamovského nádraží od Třebovského zhlaví, přechází silnici vedoucí od nádraží a po cca. 300 m se rozvětvovala na předávací a manipulační kolejiště. Vlečkový přejezd přez silnici je fyzicky zabezpečen sadou výkolejek a seřaďovacími návěstidly. Z předávacího kolejiště železniční vlečky je jedna kolej umístěna odvratně a přez most vede do horního areálu závodu. Druhá vlečková kolej byla průběžná a je dnes zrušena. Další zrušená vlečková kolej je na druhé straně řeky Svitavy dříve zaústěná odvratně již v areálu Adastu a opět z něj vycházející, kdy tato její část obsluhuje el. oddělovací trafo pro Adast a i zřejmě pro celý Adamov. Kolej této úvrati pokračuje silničním přejezdem a u vrátnice mizí ve spodním areálu Adastu. Při změnách vlastníka firmy Adast (dnes Adast Systems) také došlo k určité redukci kolejí předávacího kolejiště a možná i k částečnému zrušení této zajímavé železniční vlečky. Redukovanou vlečku Adastu používá dnes firma Expono pro dopravu hutního materiálu do areálu bývalého Adastu. Firma Expono Steelforce se zabývá prodejem železného materiálu.
Obsluhu této vlečky zajišťovala malá motorová lokomotiva T211.0 od firmy ČKD Praha. Dnes její obsluhu zajišťuje zřejmě hnací vozidlo manipulačního vlaku.
První řada obrázků je ze zaústění vlečky do Adamovského nádraží ČD včetně předávacího kolejiště. Druhá řada snímků ukazuje vlečku samotnou. Obrázky vznikly za podpory příznivců zahradních železnic.


Vlečka Adast Vlečka Adast Vlečka Adast Vlečka Adast Vlečka Adast
Vlečka Adast Vlečka Adast Vlečka Adast Vlečka Adast Vlečka Adast