[ Webhosting profitux.cz ]
Železniční vlečky

Železniční vlečky

Vlečky a vlečné dráhy

Stránky "Vlečky" jsou zaměřeny na historii i současnost železničních vleček. Mnohé fotozáběry jsou vhodné pro stavitele modelových železnic - modelové železniční vlečky. Vleček se nachází na našem území velké množství. Některé z nich již nejsou využívány. Většina z nich pochází z historie, kdy nebyla rozvinutá silniční doprava a kdy přeprava velmi těžkých předmětů po silnici i po areálu nějakého velkého průmyslového provozu byla velkým problémem. Dnes se mnoho provozů ruší z důvodů hospodářské krize a také přesunu dopravy některých předmětů a nákladů z kolejí na silnici. V galerii vleček tohoto webu jsou vlečky z různých koutů naší republiky - Železárny Třinec, Frýdecko-Místecko, Sokolnice, Pohořelice, Hrušovany, Brno-Slatina, Tišnov. Vlečky zde uvedené pocházejí z různých koutů České republiky a jsou ve stavu provozním (Třinecké železárny, EON Drásov) nebo neprovozním (Hnojník, Xella Hrušovany u Brna) anebo skoro před zrušením (areál Zbrojovky Brno). Zajímavé jsou smímky ze železárenské vlečky z Třince, kde provoz železáren plně pokračuje nezměněným tempem narozdíl od např. Ostravy-Vítkovic. Dalším zajímavým provozem je ČKD Blansko, kde se kolejí používá k přesunu obrobků mezi jednotlivými zpracovatelskými halami (provozy). Další dlouhá vlečná dráha, vedoucí volnou krajinou je železnice spojující cementárnu a vápenici v Mokré s nádražím v Blažovicích. Poslední zatím uvedená vlečná dráha v Kuřimi do Prefy se bude asi rušit.

Železniční vlečky

Vlečky-MENU

Vlečka Sokolnice

Vlečka Sokolnice silo

Vlečka Hrušovany

Vlečka MEZ Drásov

Vlečka Hnojník

Železárny Třinec

Vlečka cementárna Maloměřice


Vlečky

Vlečka ČKD Blansko

Vlečka Adast

Vlečka Pila Rájec

Vlečka Chemička Rájec

Vlečka Keramické závody Rájec

Vlečka Brno-Slatina

Vlečka Zbrojovka Brno

Vlečka Cementárna Mokrá


Vlečky

Vlečka Prefa Kuřim

Vlečky v Bechyni

OdkazyŽelezniční vlečky